Katalog Média Sunda • Majalah Bina Dawah


Data Katalog Média Sunda • Majalah Bina Dawah nuju ngeureuyeuh dialihkeun kana ieu Wéb. Sadérék tiasa nengetan heula data-data sanésna, upamina Majalah Manglé, Buku Sunda, Majalah Cupumanik, Koran Sipatahoenan, sareng Buku Sunda. Diantos deui kasumpinganana.
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.